Handel zagraniczny

W 2021r. eksport Hesji wyniósł 66,6 mld euro, a import 119,3 mld euro. Większa część heskiego handlu zagranicznego przypada na Europę: w 2021r. 63% eksportu i 55% importu przypadało na kraje europejskie.

Głównym odbiorcą produktów z Hesji są Stany Zjednoczone przed Francją i Polską.

 

Najważniejsi partnerzy handlowi Hesji w roku 2021 (TOP 15)

  

  

 

Eksport z Hesji

 Import do Hesji     
 

Kraj

Udział w % w całości

Zmiana 2019/2021 w %

Kraj

Udział w % w całości

Zmiana 2019/2021 w %

1.

Stany Zjednoczone

14,0

26,7

Chiny

11,8

35,8

2.

Francja

7,3

6,8

Stany Zjednoczone

11,5

20,6

3.

Polska

6,7

 34,3

Szwajcaria

7,0

57,1

4.

Chiny

6,2

   4,9

Francja

5,8

-9,3

5.

Włochy

5,1

9,2

Belgia

5,2

13,8 

6.

Austria

4,9

7,3

Niderlandy

4,7

3,2

7.

Niderlandy

4,8

-18,5

Wielka Brytania

4,4

2,9

8.

Wielka Brytania

4,1

-25,8

Włochy

4,3

18,0

9.

Belgia

3,8

9,6

Japonia

3,9

-2,7

10.

Szwajcaria

3,4

7,2

Rosja

3,7

-15,7

11.

Hiszpania

3,3

-8,0

RPA

3,5

169,9

12.

Czechy

3,0

-3,0

Korea Płd.

3,1

26,0

13.

Szwecja

2,6

-9,8

Czechy

2,5

7,8

14.

Węgry

1,8

-2,1

Austria

2,5

50,9

15.

Korea Płd.

1,6

-2,1

Polska

2,4

10,4

 

TOP 15 Razem

72,6

 6,2

TOP 15 Razem

76,3

15,9

Źródło: Heski Urząd Statystyczny, HA Hessen Agentur GmbH

 

 

Hesja ma silne tradycje jako eksporter produktów chemicznych i farmaceutycznych: blisko 1/3 eksportowanych towarów stanowią produkty z tych właśnie branż. Po stronie importu przeważają półprodukty (15,3%).

 

Udział poszczególnych grup towarowych w handlu zagranicznym Hesji w 2021r.

Udział w %

Zmiana 2019/2021 w %

Eksport

Import

Grupa towarowa

 Udział w % Zmiana 2019/2021 w %

Grupa towarowa

Udział w %

Zmiana 2019/2021 w %

Produkty rolne

    4,7

  5,7

Produkty rolne

    4,2

13,7

Surowce

    0,5

  0,5

Surowce

    4,8

 -1,4

Półprodukty

    9,6

49,1

Półprodukty

  15,3

65,1

Wyroby gotowe,

w tym:

  83,5

  1,8

Wyroby gotowe,

w tym:

  71,3

  9,2

Chemia

i farmaceutyki

  32,8

11.5

Chemia

i farmaceutyki

  14,9

14,5

Maszyny

  11,2

  0,5

Elektrotechnika

  13,4

  1,7

Elektrotechnika

    8,4

-14,1

Pojazdy,

części i akcesoria

    9,8

 -2,9

Mechanika precyzyjna i optyka

    8,4

   1,7

Maszyny

    9,3

  1,1

Pojazdy,

części i akcesoria

    6,7

27,5

Mechanika precyzyjna i optyka

    6,9

  9,1

Pozostałe

    1,7

   5,7

Pozostałe

    4,4

  40,5

Razem

100,0

   5,7

Razem

100,0

  15,9

Źródło: Heski Urząd Statystyczny, HA Hessen Agentur GmbH

 

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.