Heskie agencje i izby gospodarcze

HTAI Hessen Trade & Invest - agencja rozwoju regionalnego Hesji

Na zlecenie kraju związkowego Hesja Hessen Trade & Invest wspiera firmy heskie oraz zagraniczne, planujące wejście na tutejszy rynek.

Zakres zadań:  

HTAI prowadzi intensywne i obszerne doradztwo i towarzyszy przedsiębiorstwu podczas całego procesu zakładania siedziby.

HTAI dostarcza firmom w kraju i zagranicą wszelkich informacji mających znaczenie dla założenia firmy: od międzynarodowych danych porównawczych dla Niemiec/Hesji aż do konkretnych informacji o ośrodkach gospodarczych i gruntach pod działalność gospodarczą. HTAI wspiera inwestorów od pomysłu do zakończenia inwestycji.
 
HTAI jest łącznikiem między gospodarką i administracją. Posiada liczne kontakty z samorządami, ministerstwami, związkami, urzędami i prywatnymi multiplikatorami i pomaga nawiązać kontakt z odpowiednimi partnerami.
 

Kontakt:  

Hessen Trade & Invest GmbH
Kontakty z Polską
dr Margarete Kessler
e-mail: margarete.kessler@htai.de
internet:
www.htai.de
tel.: +49 6 11 / 9 50 17 - 84 73

 

Agencja Wspierania Gospodarki w Regionie Frankfurt/Ren-Men

Wirtschaftsförderung Region Frankfurt/Rhein - Main e. V. jest zjednoczeniem ponad 80 miast i gmin, powiatów, izb przemysłowo-handlowych, szkół wyższych i przedsiębiorstw infrastruktury, którego celem jest wspieranie samorządowych instytucji rozwoju gospodarczego i umocnienie pozycji regionu Frankfurt/Ren-Men jako ośrodka gospodarczego.

Zakres zadań:  

Doradztwo dotyczące ośrodków gospodarczych: Agencja prowadzi doradztwo dla planujących założenie siedziby przedsiębiorstw z kraju i z zagranicy oraz dostarcza im informacji o regionie i o tym, co on oferuje.

Internetowa giełda gruntów pod działalność gospodarczą: Agencja przedstawia grunty, którymi dysponują miasta i gminy.

Dane strukturalne: dane strukturalne i informacje o regionie oraz o miastach i gminach członkowskich jako podstawa decyzji inwestycyjnych są opracowywane przez Agencję i na życzenie przekazywane zainteresowanym.

Raport o gospodarce: Agencja informuje cztery do sześć razy w roku o zdarzeniach gospodarczych w regionie.

Procedury wydawania zezwoleń: Agencja jest partnerem dla przedsiębiorstw przy rozwiązywaniu problemów związanych z procedurami wydawania zezwoleń.

Pozwolenia na pobyt: Agencja pomaga przedsiębiorstwom zagranicznym i ich kierownictwu przy zdobyciu pozwoleń na pobyt i pracę.

Kontakt:   e-mail: info@region-frankfurt-rheinmain.de
internet: www. region-frankfurt-rheinmain.de
telefon: +49 69/2577 - 1330
faks: +49 69/2577 - 1339


Heskie izby przemysłowo - handlowe

Izby przemysłowo-handlowe, których członkami są wg ustawy wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, reprezentują interesy gospodarcze i są przewodnikiem po gospodarce i polityce godpodarczej w swoim okręgu.

Zakres zadań:   Razem z izbami handlu zagranicznego, delegatami i biurami przedstawicielskimi Niemieckiej Gospodarki, znajdującymi się w 75 krajach na pięciu kontynentach, izby przemysłowo-handlowe są partnerami przedsiębiorstw, które poszukują kontaktów gospodarczych w Niemczech oraz pierwszych informacji o możliwościach założenia firmy, chcą zdobyć informacje o regulacjach dotyczących importu i o sposobach wejścia na rynek niemiecki.
Kontakt:   e-mail: info@frankfurt-main.ihk.de
internet: www.ihk.de/frankfurt-main
telefon: +49 69/2197 - 0
faks: +49 69/2197 - 14 24

 

Heskie izby rzemieślnicze

Izby, jako instytucje samorządowe rzemiosła, reprezentują interesy rzemiosła wobec polityki i administracji. Izby Rzemieślnicze są zatem nowoczesbymi centrami usługowymi rzemiosła dla rzemiosła.

Zakres zadań:   Heskie izby rzemieślnicze są partnerami wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, poszukujących kontaktów gospodarczych z zakładami rzemieślniczymi lub planujących założenie w Niemczech zakładu rzemieślniczego.

Trzy heskie izby oferują doradztwo finansowe, doradztwo prawne dotyczące ochrony środowiska, doradztwo w sprawach udziału w targach, wyboru miejsca założenia firmy, doradzają w wielu kwestiach prawnych, nawiązują kontakty z partnerami gospodarczymi, ministerstwami, urzędami i samorządami, wspieraja zainteresowane przedsiębiorstwa poprzez informowanie o ośrodkach gospodarczych, analizy branż i ocenę ryzyka i możliwości sukcesu przedsięwzięcia.

Biuro Doradztwa d/s Handlu Zagranicznego Izby Rzemieślniczej Ren-Men dla heskiego Rzemiosła dostarcza informacji dotyczących importu i eksportu, rynków zagranicznych, aktualnych regulacji importowych i eksportowych.
Kontakt:   e-mail: hessen.handwerk.info@t-online.de
internet: www.hessen.handwerk.de
telefon: +49 611/136-0
faks: +49 611/136 - 155

 

Izby rzemieślnicze w Wiesbaden i Kassel

Izby rzemieślnicze w Wiesbaden i Kassel wspólpracując od wielu lat z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu aktywnie wspierają współpracę z Polską.

Kontakt:  

Handwerkskammer Wiesbaden
Bierstadter Straße 45
D-65189 Wiesbaden
e-mail: info@hwk-wiesbaden.de
internet: www.hwk-wiesbaden.de
telefon: + 49 611 136-0
faks:+ 49 611 136-155

 

Handwerkskammer Kassel
Scheidemannplatz 2
D - 34117 Kassel
e-mail: handwerkskammer@hwk-kassel.de
internet: www.hwk-kassel.de
telefon: + 49 561 78880
faks: + 49 561 7888165

 

Heski Nadzór Techniczny

Kto chce istnieć na niemieckim i europejskim rynku, musi wykazać się bezpieczeństwem technicznym, świadomością jakości i działaniem bez szkody dla środowiska naturalnego w zgodzie z ekonomią. Celem TÜH jest obrona człowieka, środowiska i dóbr materialnych przed negatywnym wpływem istnienia wszelkich urządzeń technicznych i zakładów produkcyjnych oraz promowanie bezpiecznego, zgodnego z przeznaczeniem i gospodarnego wytwarzania i użytkowania urządzeń technicznych, wyposażenia zakładów produkcyjnych i miejsc pracy. TÜH wydaje ekspertyzy i orzeczenia w następujących dziedzinach:

  • technika samochodowa
  • elektrotechnika i systemy transportowe
  • systemy zarządzania jakością i środowiskiem
  • systemy parowe i ciśnieniowe
  • technika obróbki tworzyw
  • nadzór budowlany
Kontakt:   e-mail: office@tuehessen.de
telefon: +49 6151/600 - 0
faks: +49 6151/600 - 333

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.